Вижте още детайли

Очевидна е необходимостта не само от разкриването на нови качествени работни места с висока добавена стойност, но и по-голяма справедливост в самото разпределение на добавената стойност между труда и капитала