Кампанията #iskamoshte100lv

Индустрията в България реализира една от най-високите норми на печалба в Европа, плащайки едни от най-ниските заплати в ЕС. Трудовият пазар се свива и е все по-трудно да се намерят дори неквалифицирани кадри. Бавят се инвестиции, предприятия свиват своята дейност, тъй като не могат да намерят служители. Затова ние, в КНСБ, считаме, че всеки работник и служител има правото през следващата година да получи допълнително поне 100 лева върху заплатата си.

Защо точно 100 лева?

Данните за последните 5 години 2011-2015 г. показват, че почти успоредно с нарастването на БВП на глава от населението се повишава и производителността на труда – от 42 до 45%. В същото време компенсацията на наемния труд в СПС систематично изостава в сравнение с предходните два показателя. През 2015 г. тя представлява 40% от средноевропейското равнище.
Към 2015 г. този потенциал се оценява на минимум допълнителни 888 евро компенсация на 1 нает или средно около 145 лева допълнително на месец за всеки работещ.

Дали ще получим нашите 100 лева?

Зависи от самите нас. Ако оценяваме своя труд, ако искаме да живеем все по-добре, трябва да съберем кураж и да поискаме още пари от своя работодател.
Като най-голямата обществена организация ние знаем, че не винаги желаното става истина.
Но ако не преборим страха, ако не застанем като един пред работодателите, сме обречени на ниски доходи, обезлюдяване на цели региони на страната, изчезване на цели сектори от икономиката.

По света и у нас

Само за сравнение – една шивачка у нас получава средно 276 евро, докато нейният колега в Испания се разписва за 1606 евро. Във фармацията разликата е близо 6 пъти – българският служител взима 536 евро, докато испанският получава 3480 евро.
В същото време рентабилността, разбирай печалбата на фирмите, в нашата добивна промишленост е сред най-високите в Европа – 31,7 на сто при средно 21,7 на сто за ЕС.
В химията положението със заплатите също е трагично. Роден специалист получава средно 770 евро, докато неговият колега във Великобритания се разписва срещу 2800 евро.

Какво следва?

Тези огромни различия не могат да бъдат преодолени, ако не се промени политиката на социален дъмпинг. Очевидна е необходимостта не само от разкриването на нови качествени работни места с висока добавена стойност, но и по-голяма справедливост в самото разпределение на печалбата между труда и капитала.
Затова призоваваме – ПОИСКАЙТЕ ВАШИТЕ 100 лева ОТ ВАШИЯ РАБОТОДАТЕЛ СЕГА!